Olemme Facebookissa!

05.10.2017 Kunnostustyöt jatkuvat Oriniemenjoessa

Tutkijat Heikki Holsti ja Anna Väisänen selvittivät sähkökalastuksella Oriniemenjoen kalakantaa. Sillalla kalastusta seurasi innokas joukko Pohjoisseudun koulun oppilaita.
Oriniemenjoen ennallistamishanke toteutettiin vuonna 2009. Tuolloin hankkeesta vastasi Pohjoisseudun Maamiesseura. Nyt joen kunnostusta on jatkamassa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Oriniemenjoen kunnostuksen suunnitteluhanke on saanut rahoituksen Joutsenten reitin maaseudun kehittämiseen varatuista määrärahoista.

Pohjoisseudun koulun 3.-6. luokan oppilailla oli viime viikon torstaina jännittävä päivä, sillä he pääsivät seuraamaan joessa tehtyä sähkökoekalastusta. Koekalastusten tavoitteena oli selvittää, miten kalaston tila on kehittynyt kunnostetuilla koskialueilla. Koekalastuksen tekivät tutkijat Anna Väisänen ja Heikki Holsti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä.


Koekalastuksesta muodostui suorastaan opetuksellinen tapahtuma Väisäsen ja Holstin kertoessa oppilaille Oriniemenjoen ekosysteemistä, ennallistamisesta ja kalakannoista. Tutkijat saivat huomata myös oppilaiden valveutuneisuuden lähijoestaan. Kysymyksiä sinkoili niin ravuista kuin mahdollisista taimenten kutusoraikoista.


Koekalastus, jota oppilaat pääsivät seuraamaan, toteutettiin Oriniemen sillan pielen pienessä koskessa, joka oli ennallistettu edellisten kunnostusten yhteydessä. – Sähkökalastus soveltuu virtaaviin vesiin. Veteen muodostetaan sähkökenttä, joka tainnuttaa kalat. Kalat kerätään haavilla, ne mitataan ja punnitaan, jonka jälkeen kalat lasketaan takaisin veteen, Heikki Holsti kertoo.


Oriniemen sillan kupeesta Väisänen ja Holsti saivat saaliiksi pieniä kivennuoliaisia. Oppilaat pääsivät seuraamaan niiden mittausta ja punnitusta sekä kirjaamaan havainnot ylös.


Kunnostusta ja maisemointia


Tutkija Heikki Holstin mukaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen suunnitelmissa on Oriniemenjoen kunnostus ja maisemointi. – Vuonna 2009 rakennettuja pohjapatoja kunnostetaan sekä rakennetaan mahdollisesti uusia vesistökunnostusrakenteita vedenlaadun parantamiseksi.


– Aiemman kunnostuksen yhteydessä joen virtapaikkoihin rakennettujen ”pussinperien” sedimentoituneet kiintoaineet tullaan myös poistamaan, selittää Pohjoisseudun Maamiesseuran aktiivi Matti Jokela.


Laskeutusaltaista otetaan sedimenttinäytteet, joista tutkitaan mm. fosforin määrä.
Kunnostustöiden on määrä alkaa ensi vuonna. – ELY-keskuksella on ollut meneillään vastaava projekti Sammunjoessa. Sammunjoen koskialueita on kunnostettu ja toteutimme tänä vuonna alueella taimenen kotiutusistutuksia mätirasiamenetelmällä, Heikki Holsti kertoo.


– On hienoa huomata, miten paikallinen maamiesseura on ponnistellut aktiivisesti Oriniemenjoen tilan parantamiseksi. Paikallisilla ihmisillä on merkittävä rooli vesistöjen tilan parantamistoimissa, kiittelee Holsti.

 

Evästeet