Olemme Facebookissa!

11.01.2018 – Tasapainottaminen jaksotettava pitkälle aikavälille

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti (sin.) johtaa kunnan talouden tasapainottamista ohjaavaa ryhmää.
Punkalaitumen kunta joutuu tasapainottamaan talouttaan kuluvana vuonna. Viime joulukuussa hyväksytty talousarvio kuluvalle vuodelle on peräti 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen ja valtuusto päätti, että kunnanhallituksen on kesäkuun loppuun mennessä esitettävä lista toimenpiteistä, joilla taloustilannetta parannetaan.

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan maanantaina talouden tasapainottamisen ohjausryhmän. Ryhmään nimettiin puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti (sin.) ja jäseniksi Outi Uusi-Kouvo (kesk.), Sirkka Madekivi (kok.), Marja Wakkala (sd.), Sari Laakso (ps.) ja Mauri Multanen (vas.). Asiantuntijajäseniksi ryhmään nimettiin kunnanjohtaja Jyrki Moilanen sekä hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, joka toimii myös ryhmän sihteerinä.


Kunta ei ryhdy talouden tasapainottamiseen pelkästään omin voimin, vaan se on tehnyt konsultointisopimuksen tasapainottamisprosessin ohjaamisesta Perlacon Oy:n kanssa.


Ryhmän puheenjohtaja Ari Prihti pitää hyvänä, että ryhmä koottiin ”parlamentaariselta” pohjalta. – Ryhmä ei päätä talouden tasapainottamisesta, vaan tekee kunnanhallitukselle esityksiä. Nyt katsotaan, kuinka hyvään yhteistyöhön pystymme laajalla poliittisella pohjalla.


– Kuntien talousvaikeudet heijastuvat pidemmän aikavälin maailmanlaajuisesta talouden alakulosta, väestörakenteen muutoksesta ja alati kasvavasta palvelutarpeesta. Kuntien kannalta on huolestuttavaa, että valtio on säästänyt valtionosuuksissa tehtävien vähentymättä merkittävästi, Prihti sanoo.


Hänen mukaansa suurin osa Punkalaitumen menoista muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. – Niiden kysyntä kasvaa väestön ikääntymisen myötä. Erityisesti erikoissairaanhoidon menot ovat ennalta arvaamattomia. Sote- ja maakuntauudistus tuovat kunnan talouteen tältä osin selvän kustannussäästön.


Prihtin mielestä kunnan taloutta ei tasapainoteta millään yksittäisellä tempulla. – Tasapainottaminen täytyy jaksottaa pidemmälle aikavälille ja on käytettävä kaikkia mahdollisia keinoja. Pelkän mahdollisen talouskasvun varaan ei voi nojata. On kyettävä tekemään selkeitä päätöksiä ja valintoja. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vaikein tehtävä on juuri talouden tasapainottaminen niin, että vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä.


– Kun kunnan taloutta halutaan tasapainottaa pysyvästi, on tehtävä muutoksia palvelu- ja henkilöstörakenteisiin. Pelkät verojen, maksujen ja taksojen korotukset, omaisuuden myynnit, lomautukset tai kirjanpidolliset temput eivät auta kuin hetkellisesti, Prihti huomauttaa.


Hänen mukaansa säästöt on kuitenkin haettava taiten. – Säästöt on haettava taiten niin, ettei synny kustannuksia toisaalla. Ennaltaehkäisevistä palveluista ei voida tehdä merkittäviä säästöjä, sillä korjaavat palvelut ovat usein monikertaisesti kalliimpia, sanoo Ari Prihti.

 

Evästeet