Olemme Facebookissa!

15.03.2018 Luomukeruu uusi mahdollisuus

4H-yhdistyksen Landet liikkeellä -hanke järjesti kirjastolla luomukeruuillan. Luomukeruu lisää metsien taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksia.
Metsien sertifioimista luomukeruualueeksi ei tunneta Pirkanmaalla kovinkaan hyvin. Luomukeruu luo monipuolisia mahdollisuuksia metsien taloudelliseen hyödyntämiseen.

Suomalaisten metsämarjojen ajatellaan olevan luomua sellaisenaan. Virallisesti metsästä kerätyt tuotteet ovat luomua vasta, kun ne ovat kerätty luomusertifioidulta alueelta.


Karunalainen Jaana Elo kertoi viime viikon tiistaina Punkalaitumen kirjastossa järjestetyssä tilaisuudessa, miten metsänsä voi sertifioida luomukeruualueeksi.


Elo on yhdessä miehensä ja appensa kanssa sertifioinut kolmen tilan metsät luomualueeksi. Heidän tilansa ovat tällä hetkellä ainoat luomukeruualueet Varsinais-Suomessa.


Elo markkinoi metsän keruutuotteet suoraan teollisuudelle ja loput myydään tilapuodin kautta. Heidän maatilansa ovat myös luomussa, joten kaikki puodin tuotteet ovat luomua.


– Yksittäiset metsänomistajat voivat hakea metsänsä luomukeruualueeksi. Ehtona on, että alueella ei ole käytetty kolmen edellisen vuoden aikana luomussa kiellettyjä kemiallisia torjunta-aineita tai lannoitteita. Luomuviljelijän kannattaa hakea myös tilan metsät luomuun. Myös luonnonhoitopellot käyvät luomukeruualueeksi, sanoo Jaana Elo.


Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että mikäli päätehakkuun yhteydessä kannot on käsitelty torjunta-aineella, pitää odottaa siirtymäajan kuluvan ennen kuin alueelta voi kerätä luomuna.


Metsää voi sertifioinnin jälkeen hoitaa ja käyttää kuten mitä tahansa metsää. – Kunhan vain muistaa, että taimikoissa heinäntorjunta tehdään mekaanisesti ja lannoituksessa luomuasetuksessa sallittuja lannoitteita, esimerkiksi tuhkaa. Muuten metsää voi käyttää normaalisti.


Oikeus luomutuotteiden myyntiin on metsäomistajalla. Jokamiehenoikeuden turvin marjoja ja sieniä toisen metsästä poimivalla ei ole oikeutta myydä keräämiään tuotteita luomuna.


Luomukeruu kuuluu ELY-keskuksen valvonnan alaisuuteen.


– Ostaja, selvittäjä sekä keruualue kuuluvat valvonnan alle. Metsänomistajat, poimijat tai alihankkijat eivät kuulu valvontaan itsenäisinä toimijoina, vaan valvonta tapahtuu ostajan ja selvittäjän kautta, sanoo Elo.


Selvittäjällä tässä yhteydessä tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa useamman metsänomistajan alueiden haun luomukeruualueeksi. Luomutuotteiden ostaja puolestaan kouluttaa ja vastaa poimijoista.


Luomukeruualueen paperisotaa Elo ei pidä mahdottomana. – Paperit pitää olla ajan tasalla, eli vuosisuunnitelma tehtynä. Siinä kerrotaan, mitä alueelta kerätään eli lajiluettelo, milloin kerätään eli keruuaika, mistä kerätään eli alueen kartat. Tiedot ilmoitetaan ELY-keskukselle vuosittain luomuvalvontalomakkeella.


Suunnitelma on kuitenkin vain suunnitelma, joten jos jotakin lajia ei saada kerättyä, ei siitä sanktioida.
Luomukeruuilta oli osa Punkalaitumen 4H-yhdityksen Landet liikkeellä -hanketta. Keruuasioihin on jatkossa tarkoitus palata, sillä tilaisuuden antina virisi muun muassa keskustelu siitä, olisiko Punkalaitumella mahdollista järjestää REKO-piiri tai muu senkaltainen toimintamalli, jota voisi hyödyntää esimerkiksi syksyisin, kun omat pakastimet pullistelevat puolukoista ja kantarelleista, mutta keruuvietti vie metsään lisää poimimaan.

 

Evästeet