Olemme Facebookissa!

16.03.2023 Yhteysupseerit kunnan ja Puolustusvoimien välisenä linkkinä

Tuomas Vähä-Jaakkola ja Jani Häkkinen toimivat Punkalaitumella Puolustusvoimien yhteysupseereina. Pirkanmaalla järjestetyssä paikallispuolustusharjoituksessa yhteysupseereita koulutettiin ja he pitivät myös kunnissaan paikallispuolustusseminaarin.
Puolustusvoimat järjesti Pirkanmaalla viime ja edellisviikolla paikallispuolustusharjoituksen, johon liittyi myös kunnissa pidetyt MPK:n johtamat paikallispuolustusseminaarit. Punkalaitumella tilaisuus järjestettiin kunnantalossa viime lauantaina. Seminaarin vetivät yliluutnantti (res.) Tuomas Vähä-Jaakkola ja luutnantti (res.) Jani Häkkinen.

Vähä-Jaakkola ja Häkkinen ovat osa vuodesta 2014 lähtien Pirkanmaan kuntiin rakennettua Puolustusvoimien yhteysupseerijärjestelmää. Yhteysupseerit toimivat perustettavien paikallispataljoonien alaisuudessa. Kaksikosta Tuomas Vähä-Jaakkola on 1. yhteysupseeri ja Jani Häkkinen 2. yhteysupseeri, ja heillä molemmilla on oma roolista tehtävässä.


– Omaan tehtävääni kuuluu toimintaympäristöanalyysin ylläpitäminen rauhan aikana ja kriisitilanteessa, jotta paikallispataljoona saa tarvitsemansa tiedon kunnan toimintaympäristöstä oman tilannekuvansa luomiseksi. Kriisitilanteessa toimin yhteyshenkilönä paikallispataljoonan, kunnan ja kriittisten yritysten välillä ja arvioin eri tapahtumien vaikutuksia paikallispataljoonan ja maanpuolustuksen näkökannalta, kertoo Tuomas Vähä-Jaakkola.


Jani Häkkinen puolestaan toteaa 2. yhteysupseeri välittävän paikallispataljoonalle kriisin aikana kuntalaisilta saamaansa tietoa, jolla on merkitystä maanpuolustuksen tai kriisin hoidon kannalta. – Tämän vuoksi tehtäviin kuuluu avoin yhteydenpito kuntalaisten kanssa kriisin aikana, jotta kuntalaiset voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä epäilyttävistä tai poikkeuksellisista havainnoistaan. Yhteysupseeri arvioi eri lähteistä saamansa tiedon merkityksen ja välittää tärkeäksi arvioimansa havainnot paikallispataljoonalle tilannekuvan päivitystä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.


Molemmat reserviläiset pitävät saamastaan tehtävästä. – Yhteysupseerin rooli poikkeaa melkoisesti esimerkiksi varusmiesaikaisista tehtävistä ja harjoituksista. On ollut hienoa harjoitusten myötä huomata, kuinka monipuolisesti Puolustusvoimat varautuu kriisitilanteisiin ja kuinka monenlaisia tehtäviä on tarjolla reserviläisille.

– Koen olevani oikeassa tehtävässä. Tunnen melko hyvin paikkakunnan ihmisiä ja kulmakuntia, mikä on etu tässä tehtävässä. Vaikka olenkin savolainen, niin mielestäni olen helposti lähestyttävä ihminen, jolle kuntalaiset voivat havaintojaan kertoa kriisin aikana, tuumii puolestaan Jani Häkkinen.


Kunnantalossa järjestetyssä tilaisuudessa kaksikko kertoi kuntien varautumisesta vastaaville ja reserviläisjärjestöille yhteysupseerien tehtävistä ja toimenkuvasta sekä myös ajankohtaisista asioista, kuten Suomen tekemästä puolustusyhteistyöstä ja mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutuksista puolustuspolitiikkaan. Lisäksi he esittivät Punkalaidunta koskien toimintaympäristöanalyysin, joka on tarkoitettu yhteysupseereiden ja kunnan johdon käyttöön päätöksenteon perustaksi erityisesti sotilaallisissa poikkeusoloissa.


Puolustusvoimien organisaatiossa paikallispataljoonien lakisääteinen tehtävä on alueen valvonta. Pataljoonat perustetaan sodan ajan joukkona Puolustusvoimien aluetoimistojen rungolle ja ne toimivat sotilasalueen alaisuudessa.

Järjestelmän koeponnistusta


MPK Hämeen piiristä lauantaina paikalla oli eversti (evp.) Mika Hyytiäinen, joka osallistui yhteysupseereiden kouluttamiseen osana Pirkanmaalla pidettyä paikallispuolustusharjoitusta. Hyytiäinen on työskennellyt Maanpuolustuskorkeakoulun professorina, mutta oli mukana harjoituksessa MPK:n kouluttajana.


– Tässä harjoituksessa koeponnistettiin tiedustelu- ja valvontajärjestelmä kentältä aina ylempään esikuntaan saakka, ja havaittiin että isompaa korjattavaa ei ole. Hyvin harvoin on mahdollista kokeilla, kuinka tällainen koko ketju yhteysupseereineen toimii, Hyytiäinen kertoo.


– Kyse on Puolustusvoimien näkökulmasta alueen valvonnan kehittämisestä myös informaatiotilan suuntaan. Koska turvallisuusympäristömme on muuttunut, on oikean tilanneymmärryksen muodostaminen koko alueella entistä tärkeämpää. Se on myös haastavampaa, koska meihin itseemmekin kohdistuu aiempaa enemmän informaatiovaikuttamista.


Äkkiseltään voisi ajatella, ettei Punkalaidun maakunnan reuna-alueella ja ”ihanan keskellä” ole sotilaallisesti merkittävää seutua. – Suuruus ja pienuus ei ole Puolustusvoimille mitta. Yhteiskunnan kriittiset toiminnot, kuten muuntoasemat eivät nekään noudata väkimääriä. Punkalaitumella maataloudella on kymmenkertainen merkitys maan keskiarvoon mitattuna ja mielenkiintoista tietoa harjoituksessa kuulin myös sähkönjakelija Sallilalta, Hyytiäinen kertoo.


– Jos Punkalaitumella joudutaan sotilaallisessa kriisissä taistelemaan tai miinoja asettelemaan, silloin on sodan kuvassa tietysti jotain pahasti pielessä, kokenut eversti toppuuttelee suurimpia pelkoja.

 

Evästeet