Olemme Facebookissa!

17.08.2023 Kirkkovaltuusto vetoaa tuomiokapituliin kirkkoherran valinnan lykkäämiseksi

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Seppä kokee tuomiokapitulin ohjailevan seurakuntaa yhdistymisneuvotteluihin ja varsin usein esiin nousee Sastamalan seurakunnan nimi. Hän ihmettelee myös kiirettä, jolla uuden kirkkoherran valinta on Tampereen päässä aloitettu.
Punkalaitumen kirkkovaltuusto otti kantaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin suunnitelmiin julistaa seurakunnan kirkkoherran virka avoimeksi. Valtuusto tosin päätti viime torstain kokouksessa, että uusi kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, mutta kirjelmöi myös tuomiokapitulille, jotta se lykkäisi viran avoimeksi julistamista.

– Seurakunnalla ei ole henkilöstöstrategiaa ja aivan viime aikoina olemme alkaneet kiinnittää huomiota siihen, että vakinainen henkilöstö tulee eläköitymään muutaman vuoden kuluessa lähes kokonaan. Emme vaadi tuomiokapitulilta mitään, mutta esitämme vaihtoehdon, joka antaisi seurakunnalle mahdollisuuden tarkastella henkilöstörakennetta kriittisesti ja kehittää sitä vastaamaan seurakuntalaisten nykyisiä ja tulevia tarpeita, perustelee kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Seppä kirjettä.


Kirkkovaltuuston kokouksessa läsnä oli 13 valtuutettua. He kaikki ovat Sepän mukaan allekirjoittaneet tuomiokapitulille lähetetyn kirjeen. Samaisen kirjeen sai myös hiippakunnan piispa Matti Repo.


Kirjeessä pyydetään tuomiokapitulilta, että sen määräisi seurakuntapastori Petri Paasikallion hoitamaan Punkalaitumen kirkkoherran tehtävää määräaikaisena 1.1.2024–31.6.2024 välisen ajan ja samalla aloittaisi yhdessä seurakunnan kanssa papistoa ja muuta henkilöstöä koskevan suunnitelman tekemisen. Suunnitelma ulottuisi tässä vaiheessa vuoteen 2030.

Paasikallion määräaikaista viranhoitoehdotusta perustellaan sillä, että hän tuntee paikallisen toimintaympäristön riittävästi ja että hän nauttii seurakuntalaisten laajaa luottamusta.


Valtuutettujen lähettämän kirjeen lisäksi tuomiokapituliin on lähtenyt Punkalaitumelta aktiivisten seurakuntalaisten kokoama nimilista, jossa pyydetään tuomiokapitulia viivyttämään kirkkoherran viran avoimeksi julistamista siihen asti, kunnes Petri Paasikallio on saanut muodollisen pätevyyden kirkkoherran viran hoitoon. Nimilistan on allekirjoittanut 490 seurakunnan jäsentä.


Urjalan kirkkoherra, rovasti Auni Kaipia on hoitanut parin vuoden ajan sekä Urjalan että Punkalaitumen seurakuntien kirkkoherran virkoja. Matti Seppä ei näe estettä sille, etteikö viran täyttämistä voitaisi viivyttää henkilöstöstrategian laatimisen ajaksi. Hän huomauttaa, että kyse on paljolti tuomiokapitulin tahtotilasta asiassa.


– Kirkkoherran viran täyttämistä alettiin tuomiokapitulissa mielestäni kovin kiireellä valmistella yhtäkkiä. Se vähän ihmetyttää, kun tähän asti ei ole ollut mitään kiirettä. Taustalla on tunne, että seurakuntaa painostetaan, tai ainakin vahvasti ohjataan, yhdistymään jonkun naapuriseurakunnan kanssa, Matti Seppä sanoo.


Hän epäilee, että tuomiokapitulilla on myös näkemys suunnasta, jonne Punkalaitumen seurakunnan mielellään nähtäisiin suuntaavan. – Aina nousee Sastamala esiin, mutta me emme sinne missään nimessä halua, onkohan Sastamalan seurakunta meistä edes kiinnostunut? Pari vuotta sitten yhteistyösuuntia kartoitettiin ja naapuriseurakunnista ainoastaan Urjala ilmaisi kiinnostuksensa. Urjalan kanssa yhteistyötä nyt sitten onkin tehty.

Välitön vaali koettiin parhaaksi


Kirkkovaltuusto käsitteli viime torstaina kirkkoherran viran erityistarpeita ja vaalitapaa. Erityisvaatimuksista oli muistion laatinut valmisteleva ryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Auni Kaipia, talousjohtaja Outi Uusi-Kouvo sekä kirkkovaltuuston luottamushenkilöistä Matti Seppä, Hanna Uusi-Kuitti ja Seija Mahlamäki-Kultanen.


Muistiossa uudelta kirkkoherralta odotetaan muutosjohtamisen taitoja, taitoa verkostoitua ja toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä sitoutumista seurakuntaan. Myös taloudellista osaamista ja esimiestaitoja kaivataan sekä avarakatseisuutta hengellisenä johtajana.


Kirkkovaltuuston yksimielinen kanta oli, että Punkalaitumen seuraavan kirkkoherran valitsevat vaalilla seurakunnan jäsenet. Edellisen kirkkoherran Irina Kaukisen valitsi kirkkovaltuusto välillisellä vaalilla.
– Molemmille vaalitavoille löytyy perusteita, mutta kun suurempia joukko eli seurakuntalaiset valitsevat, silloin suurempi joukko pääsee vaikuttamaan valintaan, totesi valtuutettu Timo Karunen.


Hän huomioi myös, että seurakunnan kirkkoherran viran valinta on poikkeuksellinen verrattuna muihin rekrytointeihin. – Tuomiokapituli laittaa paikan auki, tutkii ja haastattelee hakijat ja asettaa heidät vaalisijoille. Vaalin jälkeen kapituli vielä vahvistaa valinnan.


– Onko valintatavalla sinällään väliä, tuomiokapituli meille kuitenkin kirkkoherran määrää. Olisi syytä miettiä, onko seurakunta muuta kuin kumileimaisin, pohti valtuutettu Ari Prihti.


Kirkkoherra Auni Kaipia totesikin kirkkoherran valinnassa tuomiokapitulin keskeisen roolin. – Papit ovat piispan alaisia ja kirkkoherran valintatavassa se näkyy selvimmin. Se kertoo myös kirkon yhtenäisyydestä.

 

Evästeet