Olemme Facebookissa!

17.11.2016 – Missä Punkalaitumella mennään?

Puhujina elinkeinoillassa olivat Punkalaitumen Bioenergiayhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Inna, kunnanjohtaja Jyrki Moilanen, Sastamalan elinkeinojohtaja Ursula Lumme ja Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen.
Punkalaitumen Yrittäjien ja kunnan järjestämässä elinkeinoillassa etsittiin vastausta kysymykseen, missä Punkalaitumella mennään? Vastaus kysymykseen jäi osittain roikkumaan ilmaan, sen sijaan kuultiin lähitulevaisuuteen kohdistuvia suunnitelmia niin kunnan kuin biovoimalankin osalta.

Elinkeinoilta keräsi kunnantalon valtuustosalin täyteen väkeä. Pirkanmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Pasi Mäkinen alusti omalla puheenvuorollaan iltaa kertomalla Punkalaitumen yrityselämän synnyttämistä taloudellisista vaikutuksista. Mäkisen mukaan paikkakunnan 158 yritystä työllistävät 445 työntekijää. – Valtion veroja maksetaan 2,5 M€ ja kunnallisveroja 3,5 M€. Ostovoimaa syntyy 12,9 miljoonan euron edestä. Pk-yritykset luovat Punkalaitumella 93 % kaikista yksityisistä työpaikoista.

 

Suomen Yrittäjät ovat viime aikoina uudistuneet voimakkaasti. – Ajamme työelämä- ja työmarkkinauudistusta, jossa poliittiset päättäjät tekevät päätökset eivät järjestöt. Nostamme esiin myös paikallisen sopimisen merkityksen ilman kenenkään oikeuksien polkemista. Vain niin pystymme purkamaan massatyöttömyyttä, Mäkinen kuvaili.

 

Yrittäjien näkökulmasta tekeillä oleva sote- ja maakuntauudistus on Mäkisen mukaan oikein toteutettuna mahdollisuus. – Ihmisten valinnanvapaus mullistaa sote-palvelut. Haluamme, että Pirkanmaan 1 800 sote-alan yritystä voivat toimia palveluiden tarjoajina.

 

– Sote-uudistuksessa huolena ovat vaikutukset julkisiin hankintoihin, mikäli ne keskitetään valtakunnalliseen yksikköön. Se tarkoittaisi sitä, että pk-yritykset jäävät pois markkinoilta ja monikansalliset yritykset valtaavat ne, Pasi Mäkinen totesi.

 

Sastamala tarjoaa yhteistyötä

 

Elinkeinoillassa esittäytyi myös 1.11. Sastamalan elinkeinojohtajana aloittanut punkalaitumelainen Ursula Lumme, joka viime metreillä keväällä haki myös Punkalaitumen kunnanjohtajan virkaa. – Ilkikurisesti voisin sanoa, että olipa hyvä, että valitsitte Jyrkin. Uusi työpaikkani tuntuu parin päivän jälkeen jo ”omalta”.

 

Punkalaitumen kunnanhallitus oli maanantaina jättänyt pöydälle sopimuksen Sastamalasta ostettavista elinkeinopalveluista. Ursula Lumme korosti, että ovi yhteistyölle on edelleen avoinna. – Yrittäjiltä ja yrityksiltä on kysyttävä, minkälaiset ovat niiden tarpeet. Perusasia on, että apua pitää elinkeinotoimelta olla saatavissa.

 

Lumme nosti esiin ajatuksen hanketiimeistä, joihin koottaisiin monipuolista osaamista kunkin elinkeinohankkeen ympärille. – Itseäni innostaa myös se, miten hyvästä ideasta jalostuu innovaatio ja miten muissa yrityksissä löydetyt hyvät käytännöt voitaisiin ottaa käyttöön muissakin.

 

Kunnanhallituksen pöydälle jättämä elinkeinopalveluiden ostosopimus sai muutamia kommentteja. – Ei sellainen ole sopimusneuvottelu, jos toinen osapuoli lähettää valmiin sopimuksen allekirjoitettavaksi, muistutti Punkalaitumen Yrittäjien kunniapuheenjohtaja Kauko Niemi.

 

Yrittäjien puheenjohtaja Laura Jonkka kaipasi tarkempaa sopimusta siitä, millä keinoin yhteistyötä tehdään. Hän piti pöydälle jätetyssä sopimuksessa olevaa kahden työpäivän panosta Punkalaitumen asioihin myös liian pienenä.

 

Kunnanjohtaja Jyrki Moilanen muistutti, ettei kunnalla ollut aiemmin sopimusosapuolta, jonka kanssa yhteistyöstä neuvotella. – Vasta nyt, Ursulan aloittaessa työt, meillä on mahdollisuus neuvotella sopimuksen sisällöstä.

 

Kunta panostaa markkinointiin

 

Jyrki Moilanen kertoi kunnan suunnitelmista panostaa ensi vuonna Punkalaitumen markkinointiin. – Kunnan tunnettavuutta lisätään seurakunnan kanssa suunnitteilla olevalla hankkeella, jolla houkutellaan uusia asukkaita. Kunnan nettisivut uudistetaan myös lähiaikoina.

 

– Päähaaste Punkalaitumella on kuntalaisten määrä. Se vaikuttaa myös elinkeinoelämään. Kun kysyntä laskee, tarjontakin laskee, Moilanen totesi.

 

Hän visioi myös erikoistumista kunnan kaavoitusratkaisuissa. – On mietittävä, minkä tyyppisiä asuinympäristöjä tietyt ryhmät eivät saa Tampereen lähikunnista ja tarjota sellaisia täältä. On ihmisiä, jotka haluavat asua metsässä. Eiköhän kunnan laajoista metsistä heillekin tontti lohkeaisi.

 

– Kunnassa alkaa ensi vuonna suurimmat investoinnit kymmeneen vuoteen. Kouluhanke on niin mittava, että sen toteuttaa valtakunnallinen toimija mutta päiväkodin rakentamisessa kyseeseen voisi tulla myös paikallinen toimija.

 

Moilasen mielestä Punkalaitumen elinkeinoelämää tulisi jatkossa kehittää paikallisista vahvuuksista liikkeelle lähtien. – Meillä on vahva maatalous ja se on synnyttänyt uutta yrittäjyyttä. Niistä elinkeinoista, jotka ovat vahvoja, kannattaa ponnistaa eteenpäin.

 

Biovoimalan momentum  lähestyy

 

Kanteenmaahan suunnitteilla olevan biokaasulaitoksen tämän hetkistä tilannetta kunnantalolla selvitti Punkalaitumen Bioenergiayhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Inna. – Aikataulu on tiukentunut ja momentum lähestyy. Lopulliseen H-hetkeen on enää aikaa muutamia viikkoja. Vielä on kuitenkin melkoinen vääntö ennen kuin kuokka isketään maahan, sen olen monina iltoina ja öinä huomannut.

 

Hyvänä asiana Inna piti sitä, että biokaasulaitoksen massatoimitukset on pitkälle sovittu ja uusiakin toimittajia on matkan varrella ilmaantunut. – Haaste on energialiiketoimijan saaminen mukaan ja liikennepolttoaineen kaupaksi saaminen jatkossa vaikka biokaasun käytön autoissa ja rekoissa ennustetaankin kasvavan.

 

Yhtiössä on tehty tarkkoja laskelmia toiminnan kassavirrasta biokaasulaitoksen käynnistyessä. – Rahassa ei ensimmäisinä vuosina kylvetä mutta kun tällaisiin hankkeisiin lähdetään, on tärkeintä uuden luominen ja rakentaminen, korosti Lauri Inna.

 

Evästeet