Olemme Facebookissa!

21.01.2016 Uudesta koulusta halutaan energiapihi

Yhteiskoulu-lukion uuden koulurakennuksen arkkitehti Juhani Puukka (oik.), sivistystoimen johtaja Kai Lindvall, rehtori Arto Asa ja tekninen johtaja Seppo Rytky tutustuivat tiistaina koulun tulevaan rakennuspaikkaan.
Nykyisen Yhteiskoulu-lukion korvaavan uuden koulurakennuksen suunnittelu etenee. – Kaikki suunnittelijat ovat aloittaneet työnsä ja ensimmäisiä luonnospiirustuksia on jo laadittu mm. pohjaratkaisun ja julkisivujen osalta, kertoo tekninen johtaja Seppo Rytky.

Ajatuksellisesti uuden koulun rakentamisessa ollaan samoilla linjoilla kuin nykyisen rakennuksen peruskorjausta suunniteltaessa. – Nykyaikaista ja myös tulevaisuuteen tähtäävää oppimisympäristöä haetaan siten, että käyttäjänäkemykset oppilaita myöten tulisivat huomioiduiksi, Rytky kertoo.


Alkuasetelmista poiketen uuteen kouluun on suunniteltu myös uusi keskuskeittiö sekä tilat alakoulun aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Rakennus tulee olemaan kaksikerroksinen ja sen neliömäärä on noin 2 600. Opetusluokkia on yhteensä 15. Fyysisesti uusi koulu tulisi sijaitsemaan nykyisen Keskuskoulun bussi- ja taksiringin kohdalla Liikuntahallin ja Pullerinkujan välissä.


– Opetustilat tulevat olemaan muunneltavissa siirtoseinien avulla. Yhteisistä tiloista halutaan avarat ja valoisat, Rytky kertoo.


Uudessa koulussa kiinnitetään erityisesti huomiota energiakustannuksia pienentäviin ratkaisuihin.


– Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että maalämpö olisi selkeästi edullisin vaihtoehto, vaikka kaukolämpövaihtoehtoakaan ei ole pois suljettu. Maalämpöjärjestelmä mahdollistaisi myös edullisen sisäilman viilentämisen. Keskuskeittiöllä kylmälaitteista muodostuvaa lämpöä otettaisiin myös talteen ja käytettäisiin esim. käyttöveden lämmitykseen. Valaistus niin ulkona kuin sisälläkin hoidettaisiin led-tekniikalla.


Myös turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Rakennukseen on suunnitteilla kameravalvonta, kulunvalvonta, sähköiset lukitukset ja paloilmoitinjärjestelmä.


Rytkyn mukaan kouluhanke etenee tiukalla aikataululla. – Se on yksi hankkeen kolmesta vaativasta tavoitteesta. Kaksi muuta ovat rakennuksen toteuttaminen asemakaavassa rakennusoikeutta ja rakennuksen sijaintia koskevien rajoittavien määräysten mukaisesti sekä ennalta asetetussa kustannuskehyksessä pysyminen.


Vielä tällä hetkellä Rytky ei ole valmis ottamaan kantaa rakennuksen lopulliseen hintalappuun. Se tarkentuu suunnittelun edetessä. Urakkalaskentaan koulun rakentaminen menee vielä ennen kesälomia ja rakennustöihin aikataulun pitäessä päästään kuluvan vuoden lopulla.


Vanha purkuun


Nykyisen Yhteiskoulu-lukion tilojen kohtalosta ei vielä tällä hetkellä ole lopullista päätöstä, mutta Seppo Rytkyn mukaan hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on lähdetty siitä, että vanha koulu puretaan.


– Kuntotutkimuksen mukaan vanhan koulun korjausaste olisi ollut 80 %. Lähestulkoon kaikki muu kuin runko olisi pitänyt uudistaa. Tämän vuoksi uuden koulun rakentaminen nousi järkevämmäksi vaihtoehdoksi.


Vanha koulu on rakennettu neljässä osassa. Ensimmäinen osa valmistui vuonna 1960 ja laajennukset vuosina 1965, 1983 ja 1987. Rakennuksesta on löytynyt selviä viittauksia mikrobivaurioista, joista saattaa ajan myötä aiheutua sisäilmaongelmia.


– Ongelmat johtuvat aina tavalla tai toisella rakenteisiin päässeestä kosteudesta. Lisäksi vanhemmissa rakennusosissa lämpöeristeenä käytetty materiaali sisältää puukuituja. Niiden päästyä kerran kastumaan, lähtee homekasvusto sopivissa olosuhteissa helposti kasvamaan, Rytky sanoo.

Evästeet