Olemme Facebookissa!

21.01.2021 Nuorisoa etsimässä ja auttamassa

Kunnan nuoriso-ohjaaja Kukka Koski-Vähälä ja vs. hyvinvointijohtaja Tuomo Kallio tekevät paljon yhteistyötä muun muassa kunnan nuorten parissa.
Punkalaitumella etsivän nuorisotyön parissa paiskii töitä kunnan nuoriso-ohjaaja Kukka ”Kukkis” Koski-Vähälä.

– Pyrimme tavoittamaan kaikki tukea tarvitsevat ja sitä haluavat nuoret, täällä ikäryhmät ovat pieniä. Etsivällä nuorisotyöllä pyritään tavoittamaan nuoria ja auttamaan heitä sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

 

Työtä tehdään yhteistyössä nuoren kanssa ja se perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen. Nykyisen etsivän nuorisotyön juuret ulottuvat 1900-luvun puoliväliin, jolloin seurakunnat palkkasivat jengityöntekijöitä. Etsivä nuorisotyö ei korvaa olemassa olevia palveluita, vaan täydentää niitä. Hyvää kohti Mihin etsivä nuorisotyö pyrkii?

 

– Syrjäytymisen ehkäisyyn, osallisuuden lisäämiseen, itsenäistymisen tukemiseen, toimijuuden vahvistamiseen, sosiaaliseen vahvistumiseen, arjenhallinnan parantamiseen, yksinäisyyden vähentämiseen, siirtymien helpottamiseen ja palveluihin saattamiseen. Kukkis on toiminut etsivänä noin neljä kuukautta, ja kokemusta karttuu koko ajan.

 

Ihanat nuoret

 

– Punkalaitumen nuoret ovat ihania ja heidän kanssaan on mukava tehdä töitä. Etsivä nuorisotyö kuuluu kaikille alle 29–vuotiaille.

 

Murheen ei tarvitse olla elämää suurempi.

 

– Yhdessä voidaan vaikka varata aika hammaslääkärille. Etsivä työ on matalan kynnyksen palvelu. Pyrimme työskentelemään erityisesti niiden nuorten kanssa, joilla ei ole opiskelu-, työtai harjoittelupaikkaa. Yhteistyötä teemme muun muassa aikuissosiaalityön, oppilaitosten, mielenterveyspalveluiden, valtion virastojen ja työllisyyspalveluiden kanssa.

 

Korona kiusana

 

Korona-aika on vaikuttanut ihmisiin monin tavoin, niin myös nuoriin.

 

– Korona on vaikuttanut paikkakuntamme nuoriin samalla lailla kuin muihinkin nuoriin. Esimerkiksi etäopetukseen siirtyminen, ohjatun harrastustoiminnan keskeytyminen ja kohtaamisten vähentyminen koskettivat ja koskettavat yhä monia.

 

Ihminen ihmiselle

 

Nuorisotyössä toimitaan monenlaisten nuorten ja moninaisten asioiden parissa.

 

– Tärkeintä mielestäni on olla ihminen ihmiselle, nuorisotyö on ammatillista kasvatustyötä. Haluaisin kannustaa nuoria ottamaan etsivään itse yhteyttä, jos tuntee kaipaavansa jeesiä tai seuraa. Minulle ei tarvitse tehdä virallisen tuntuisia ajanvarauksia, pelkkä Whatsapp- tai Snapchat-viesti riittää, painottaa Kukkis.

 

Hanna-Mari Kamppikoski

 

Evästeet