Olemme Facebookissa!

24.11.2016 Kirkkovaltuusto hyväksyi alijäämäisen talousarvion

Seurakunnan talouspäällikkö Manu Löytty, kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkava Hilkka Välläri ja kirkkovaltuutettu Hanna Laakso kävivät läpi talousarvion lukuja
Punkalaitumen seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli ensi vuoden talousarviota kokouksessaan maanantaina 14.11. Valtuusto hyväksyi 2 804 euroa alijäämäisen talousarvion. – Kuluja saatiin karsittua noin 30 000 euroa. Luvut käytiin tarkkaan läpi ja löysiä otettiin pois toiminnan ensi vuonna silti kärsimättä, kertoi kirkkoherra Irina Kaukinen.

Hyväksytyssä talousarviossa seurakunnan toimintatuotoiksi arvioidaan 242 250 euroa. Toimintakuluja on 706 760 euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 471 010 euroa. Verotuloja ja valtionrahoitusta seurakunnan arvioidaan saavan 564 855 euroa. Vuosikate jää 38 865 euroa positiiviseksi mutta tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän 2 804 euroa alijäämäiseksi.


Investointipuolella seurakunta varautuu Pappilan muuttamiseen esteettömäksi sekä seurakuntatalon ikkunoiden mahdolliseen uusimiseen. Näihin varataan yhteensä 35 000 euroa.


Kirkollisveron valtuusto piti ennallaan. Vero on ensi vuonna 1,65 %. Kirkollisverokertymän arvioidaan olevan 505 123 euroa.


Valtuuston kokouksessa valittiin myös puheenjohtajisto ja kirkkoneuvosto seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa Hilkka Välläri ja varapuheenjohtajana Juha Aro. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Uusi-Kouvo ja kirkkoneuvoston jäseniksi Pirkko-Liisa Henttinen, Jari Kantonen, Timo Karunen, Ritva Koivula, Hanna Laakso, Antti Levomäki, Sirkka Madekivi ja Kalevi Sillanpää.


Jäsenmäärän lasku huolettaa


Kirkkovaltuustoa johtava Hilkka Välläri näkee seurakunnan toiminnassa sekä hyviä että huolestuttavia puolia. – Jäsenmäärän lasku on huolestuttavaa, koska se vaikuttaa sekä talouteen että toimintaan.


– Hyvää on se, että jumalanpalveluselämää on uudistettu ja sitä kautta saatu seurakuntalaisia paremmin mukaan tilaisuuksiin. Myös luottamushenkilöiden ottaminen mukaan jumalanpalveluksiin on ollut myönteinen asia, Välläri toteaa.


Vällärin mukaan seurakunnan taloudessa suuri kiinteistömassa näkyy kulupuolella. – Rakennuksista on pidettävä huoli, se rasittaa totta kai taloutta. Siksi esimerkiksi leirimajalle tulisi löytää lisäkäyttöä ympäri vuoden. Leirimajalla on hyvät sauna- ja keittiötilat ja se sopisi monenlaisten tilaisuuksien pitopaikaksi.


– Punkalaitumen seurakunnan metsät ja niiden myynnistä saadut tulot ovat tärkeitä talouden näkökulmasta. Niillä on eletty ja viime vuosina ”rokotettu” aika runsaasti. Jatkossa kulurakennetta on seurattava tarkkaan ja tarvittaessa tehtävä erilaisia ratkaisuita säästöjen löytämiseksi, Hilkka Välläri korostaa.

 

Evästeet