Olemme Facebookissa!

26.01.2016 Suomi 100 -juhlavuosi näkyy ja kuuluu Punkalaitumella

Kunnan Suomi 100 -juhlatoimikunnan jäsenet Satu Toivonen, Oili Mölsä ja Tiina Mäkiranta kannustavat punkalaitumelaisia ideoimaan erilaisia Suomi 100 -tapahtumia. Kunnantalon lipputangossa liehuu juhlavuoden kunniaksi Pirkanmaan liiton lahjoittama lippu.
Punkalaitumen kunnan nimeämä Suomi 100 -juhlatoimikunta on aloittanut työnsä. – Toimikunta on ideoinut juhlavuoteen monia tapahtumia mutta toivomme myös yhdistysten ja eri toimijoiden lähtevän innolla mukaan tekemään onnistuneen Suomi 100 -juhlan, kannustavat toimikunnan jäsenet kunnan hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, vapaa-aikatoimensihteeri Tiina Mäkiranta ja palvelusihteeri Satu Toivonen.

Suomi 100 -juhlatoimikuntaan kolmikon lisäksi kuuluvat sivistystoimen vt. johtaja Kai Lindvall, kunnanhallituksen jäsen Petri Korhonen, valtuuston II vpj. Sirkka Madekivi, kunnanjohtaja Jyrki Moilanen ja kirjastotoimenjohtaja Jari Hjelm.


Mölsän, Mäkirannan ja Toivosen mukaan juhlatoimikunta paitsi järjestää kunnan omia Suomi 100 -tilaisuuksia, tukee myös muita toimijoita heidän tapahtumissaan, auttaa verkostoitumisessa ja tiedottamisessa sekä tarvittaessa jopa voi antaa pientä taloudellista apua.


Juhlatoimikunta toivoo, että tapahtumien järjestäjät ilmoittaisivat hyvissä ajoin ja aktiivisesti tapahtumiaan kunnan verkkosivuille perustettavaan Suomi 100 -sivustoon ja kunnan tapahtumakalenteriin. – Ajan tasalla olevan tapahtumakalenterin avulla vältetään turhia päällekkäisyyksiä ja saadaan sana leviämään. Jos ideoita syntyy, ottakaa aktiivisesti yhteyttä kuntaan!


Tiedossa olevia tapahtumia


Kunnan Suomi 100 -juhlatoimikunta on kunnan osalta valinnut toteutettavaksi jo useita tapahtumia.
Yhdessä seurakunnan kanssa kunta istuttaa Suomi 100 -metsikön ja kouluille sekä päiväkotiin istutetaan juhlavuoden kuusi.


Valtakunnallisen Unelmat liikkeelle -hankkeen puitteissa vapaa-aikatoimi järjestää yhdessä yhdistysten kanssa Harrastuskimara -tapahtuman, jonka teemoina ovat aktiivinen kansalaisuus ja osallistuminen. – Harrastuskimaraan voivat osallistua alle 12-vuotiaat kokeilemaan eri harrastusmuotoja, joita paikallisesti on tarjolla. Harrastuskimaran huipentuma on Porttikalliolla järjestettävä Punkarun -tapahtuma, kertoo Tiina Mäkiranta.


Arjen iloa tuottavia kokemuksia tullaan keräämään Valopilkku arkeen -kampanjassa ja Hiiop -tapahtuma kokoaa yhteen vapaaehtoistyöntekijöitä.


Elokuussa 25.–28.8. järjestetään ”Maailman suurimmat kyläjuhlat”. – Silloin toivotaan tapahtumia eri puolille pitäjää ja kyliä. Pyrimme saamaan mukaan mahdollisimman laajan toimijajoukon. Viikonloppuun kuuluu myös Suomi 100 -metsikön ”vihkiäiset”, Oili Mölsä kertoo.


Itsenäisyyspäivänaattona 5.12. kunta järjestää juhlia liikuntahallissa. Päiväkodin lasten ja koululaisten juhlat ovat päivällä ja kaikille avoin tilaisuus illalla.


Eri ryhmiä muistetaan


Itsenäisyyden juhlavuonna Punkalaitumen kunta muistaa monia eri kuntalaisryhmiä.


Kaikille kuntaan muuttaneille sekä Suomen kansalaisuuden saaneille järjestetään yhteinen tervetulotilaisuus.


Juhlavuonna syntyneen vauvat saavat omat muistamisensa, samoin sotiemme veteraanit sekä muut ikäihmiset.

 

Evästeet