Olemme Facebookissa!

26.04.2018 Pakarilla kodinomaiseen suuntaan

Lähihoitaja Nina Vistilällä (vas.) ja Sirkka Niemisellä oli menossa tiistaina aamupäivällä hyväntuulinen askarteluhetki Kaisankodilla. Kaksikkoa poikkesi katsomassa Med Groupin palvelupäällikkö Satu Seppänen.
Pakarin alueen vanhusten ja vammaisten asumispalvelut siirtyivät Med Group Oy:n hoidettaviksi 26.3. Yhtiön liiketoimintajohtaja Minna Toiviaisen mukaan arki yksiköissä on jatkunut ilman isompia muutoksia.

– Siirtymävaihe on sujunut tosi hyvin. Arki jatkuu kuten ennenkin, kuvailee Minna Toiviainen tyytyväisenä.
Hänen mukaansa Pakarilla asiakkaiden kanssa jatkaa vanha, tuttu henkilökunta. – Kaikki työntekijät siirtyivät meidän palvelukseemme. Nyt he miettivät yhdessä asukkaiden kanssa mm. tilojen uudistamista ja toiminnan kehittämistä.


– Tähän asti suurin muutos on ollut se, että asukkaat saivat uudet sähkösängyt ja kodinomaiset tekstiilit. Se tuo kodinomaisuutta oloon ja eloon.


Juuri kotoisuus on teema, jonka Minna Toiviainen nostaa haastattelun aikana monesti esiin. – Täytyy muistaa, ettei kyseessä ole laitos, vaan ihmisten koti. Siksi kotoisuuden lisääminen on tavoitteena niin asukkaiden yksityisissä tiloissa kuin yhteisissäkin tiloissa. Jokaisella on oltava mahdollisuus kodinomaiseen elämään, se on meidän kaikkien yhteinen näkemyksemme.


Toiviainen kiittelee myös sitä, että niin asukkaiden kuin heidän omaistensa vastaanotto Med Groupia kohtaan on ollut pääsääntöisesti hyvä. – Matkan varrella on käyty paljon keskusteluja ja siihen olemme suorastaan kannustaneet. Mieltä askarruttaneisiin asioihin on yhdessä löydetty ratkaisut. Tärkeintähän on, että asukkaat saavat hyvää hoitoa turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä.


Pakarin palveluiden kehittämisen Toiviainen haluaa jatkuvan siirtymävaiheen jälkeenkin. – Haaveena on myös tarjota entistä enemmän aktiviteetteja asukkaille, ja sitä kautta iloa ja hyvää tuulta. Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa tullaan tekemään. Esimerkiksi 4H-yhdistyksen Anna aikaa -projektissa, jolla virkistetään vanhusten elämään, on arvot kohdillaan, Toiviainen kiittelee.

Omaisilla huoli palveluasumisen vuokrankorotuksista


Pelkkää onnea ja auvoa siirtymävaihe ei asukkaiden omaisten ja Med Group Oy:n välillä ole kevättalven mittaan ollut. Omaisilta on tullut yhteydenottoja myös Punkalaitumen Sanomille, joissa he ovat huolissaan mm. palveluasuntojen 15 % vuokrankorotuksesta. Sitä pidetään kohtuuttoman suurena. Erityisesti pelkoa aiheuttaa se, että korotuksista tulee vuosittainen automaatio, jolloin taloudelliset rasitukset asukkaille koituvat liian kalliiksi.


– Meidän tavoitteenamme ei ole nostaa vuokria Kelan eläkkeensaajien asumistukirajan yläpuolelle. Emme siis tule tavoittelemaan kohtuuttomia. Kulut on kuitenkin saatava katettua ja työntekijöistä on pidettävä huolta, Toiviainen toteaa.


Kelan asumistuen yläraja eläkkeensaajille on 544,42 euroa kuukaudessa. Tammikuussa järjestetyssä infotilaisuudessa Med Group Oy:n johtava asiantuntija Eino Nissinen lupasi Kelan ylärajan olevan vuokrien kattona Pakarilla.


Med Group Oy:n liiketoimintajohtaja Minna Toiviainen korostaa vuokrien olevan edelleen Pakarilla edullisempia verrattuna yleisiin markkinahintoihin.


Omaiset kokevat puutteita Med Groupin toimintatavassa siirtymävaiheessa. He pitävät mm. informointia niin kunnan kuin yrityksenkin taholta riittämättömänä. Myös vuokrasopimusten siirron toteuttaminen kunnalta Med Groupille on aiheuttanut närää.


Minna Toiviainen korostaa myös molemmin puolisen luottamuksen merkitystä muutosvaiheessa. – Toivon, että asiakkaat ja heidän läheisensä pystyvät aidosti luottamaan meihin, sillä kaiken toiminnan on perustuttava molemmin puoliseen luottamukseen ja siihen, että asiakas kokee aidosti viihtyvänsä. Me haluamme tehdä tätä työtä suurella sydämellä ja lähellä ihmistä.

Useamman omaisen yhteydenotossa on kritisoitu myös Med Group Oy:n linjausta, jossa hoitopäivämaksu peritään täysmääräisenä, mikäli asukas on poissa palveluista esim. sairaalassa olon vuoksi alle 14 vuorokautta kuukaudessa. Yli 14 vuorokauden poissaolon sattuessa hoitopäivämaksusta peritään puolet. Tukipalveluista eli siivouksesta ja pyykistä peritään myös maksua, vaikka asukas ei ole paikalla.


Tähän asti Sotesi on perinyt maksua vain siirtymäpäiviltä.


– Nämä aikarajat on asetettu, koska meidän pidettävä henkilökunta töissä. Työvuorossa on aina oltava sama määrä työntekijöitä, eikä heille voi tuosta vain ilmoittaa, ettei tänään tarvitse tulla töihin, Minna Toiviainen perustelee ratkaisua.


Lääkäripalvelut on toteutettu tekemällä sopimus yksityisen lääkärin Tuula Vatasen kanssa, joka käy säännöllisesti ikäihmisten yksikössä. Saimikodin asukkaat käyttävät perusterveydenhuollon palveluja, kuten ennenkin.

 

Evästeet