Olemme Facebookissa!

27.10.2016 Kahdeksan vuosikymmentä yrittäjien asialla

Punkalaitumen Yrittäjät ry:n juuret ovat syvällä kotipitäjän mullassa. Puheenjohtaja Laura Jonkka ja sihteeri Aki Mikkola lupaavat juhlivan yhdistyksen toimivan aktiivisesti jatkossakin jäsentensä ja Punkalaitumen parhaaksi.
Punkalaitumen Yrittäjät ry:n perustamisesta tuli 15.6. kuluneeksi 80 vuotta. Pyöreitä vuosia juhlitaan Myllypirtillä ensi lauantaina yhdistyksen jäsenille ja kutsuvieraille järjestettävässä yrittäjäjuhlassa, jossa palkitaan myös Vuoden Yrittäjä.

– Juhlavuosi on tähän mennessä sujunut hyvin. Olemme saaneet positiivista palautetta eri tapahtumista, joita vuoden kuluessa olemme järjestäneet. Vielä on edessä loppuhuipennus, toteaa Punkalaitumen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Laura Jonkka tyytyväisenä.


Yhdistyksen sihteerinä toimiva Aki Mikkola on samaa mieltä. – Kun kuulumme Suomessa yrittäjien järjestäytymisasteen perusteella TOP 10:een, ei voi olla kuin tyytyväinen. Korkea järjestäytymisaste kertoo yrittäjien luottamuksesta yhdistystä kohtaan.


Jonkka ja Mikkola pitävät tärkeänä, että paikalliset yrittäjät pidetään tietoisina yrittäjäjärjestöön kuulumisen eduista. – Totta kai jäsenmäärän säilyttäminen korkealla tasolla on haaste. Yrittäjien on koettava yhdistys hyödyllisenä, siksi heidät on pidettävä ajan tasalla jäsenille tarjottavista palveluista ja eduista.


– Yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö on jatkunut jo pidempään ja on edelleen lisääntymässä. Muun yhteistyön lisäksi suunnittelemme tällä hetkellä esimerkiksi yhdessä sivistystoimen kanssa yrittäjyyskasvatuksen muotoja uudessa opetussuunnitelmassa ja yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa järjestämme tammikuussa discon.


Seniori-ikään ehtinyt yrittäjäyhdistys ei Jonkan ja Mikkolan mukaan ole jatkossakaan kasvoton keskustelukerho. – Näkyvyys ja aktiivinen toiminta on tärkeää jatkossakin. Meillä on naispuheenjohtaja ja suhteellisen nuori hallitus. Se antaa yhdistykselle myönteiset kasvot.


Ensi lauantaina Punkalaitumen Yrittäjät ry:n 80-vuotisjuhlan yhteydessä palkitaan myös Vuoden Yrittäjä. Näin on tehty vuodesta 1976 lähtien. – Palkitsemisella on pitkät ja arvokkaat perinteet, joita halutaan pitää yllä ja korostaa. Valinnassa on aina kiinnitetty huomiota yritystoiminnan kehittämiseen ja eteenpäin menemiseen, ei yrityksen kokoon tai ikään, Laura Jonkka ja Aki Mikkola kuvailevat.


Punkalaitumen Yrittäjät ry:n hallitukseen 80-vuotisjuhlavuonna kuuluvat puheenjohtaja Laura Jonkan lisäksi varapuheenjohtajana Juha Aro sekä jäseninä Martti Mölsä, Markku Poutala, Juha Pihko, Markku Takku, Mikko Uotila, Tomi Lampinen, Jukka Uusi-Kouvo ja Sakari Pärssinen. Kunniapuheenjohtajaksi on kutsuttuna talousneuvos Kauko Niemi, joka toimii myös rahastonhoitajana ja yhdistyksen sihteeri on Aki Mikkola.

 

Evästeet