Olemme Facebookissa!

06.04.2018 Jokaiselle jotakin

Pirkanmaan työllisyyskokeilun onnistuminen Punkalaitumella ja Sastamalassa kertoo hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että lähipalveluissa pystytään tarjoamaan laaja-alaista tukea työllistämispalveluiden piirissä oleville.

Punkalaidun nousi viime viikolla otsikoihin alhaisen työttömyysasteen sekä työttömien korkean aktivoitumisasteen takia. Molemmat olivat Pirkanmaan parhaat. Samoin oli laita Pirkanmaan työllisyyskokeilun kunnallisen aktivointiasteen osalta.


Sastamalan ja Punkalaitumen  työllisyyspalveluiden hyvää yhteistyötä kuvaa nimenomaan työttömien aktivointiaste. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömiä on saatu korkealla prosentilla erilaisten työllistämispalveluiden piiriin.


Onnistumisessa suuri merkitys on tarjottavien lähipalveluiden sopivuudella erilaisissa elämäntilanteissa oleville henkilöille. Kuten Tiina Leppäniemi tässä lehdessä toteaa, ainoastaan 20 prosentille palveluiden piirissä olevalle riittää työnhakukoulutus ja työnhaun tukeminen. Loput tarvitsevat muunlaista tukea. Onnistumista ei siis voi mitata pelkästään työttömien työllistymisellä. Palveluiden kirjon on oltava laaja ja se vaatii monenlaista osaamista.


Kuntien keinot työllistämispalveluissa ovat samoja. Esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu Punkalaitumella 53% palveluiden piirissä olevista. Naapurikunnista vastaava luku esimerkiksi Sastamalassa on 44% ja Loimaalla 47%. Erot ovat pieniä.


Jossain on kuitenkin eroja, mikäli aktivointiaste eroaa kuntien välillä tuntuvasti. Pirkanmaalla Punkalaitumen lukema on 75,8%, Tampereen 27,8%.


Punkalaitumella voidaan saavutettuun tulokseen olla tyytyväisiä. Ilman työtä, sitoutumista ja asiantuntemusta sitä tuskin olisi syntynyt. Kiirastorstaina myös palvelun piirissä olevat asiakkaat kiittelivät elämänlaatunsa paranemista. Se on inhimillisesti ajatellen onnistumisen paras mittari.

 

Evästeet