Olemme Facebookissa!

14.06.2018 Harkiten säästöjä

Punkalaitumen kunnanhallitus esittää valtuustolle talouden tasapainoittamispaketin summan hyväksymistä. Valtuutetuilta toivotaan harkintaa päätösten tekoon.

Punkalaitumen kunnanvaltuuston viime vuoden joulukuussa nimittämä talouden tasapainottamisen ohjausryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Konsulttivetoisesti toteutetun työskentelyn tuloksena syntyi lista toimenpiteistä, jotka toteuttamalla vuosina 2018–2021 kunta vähentäisi menojaan 966 000 euroa.
Toimenpidelista, josta voisi kansankielellä puhua säästölistana, pitää sisällään runsaasti esityksiä, joilla tavoitteeseen päästäisiin. Listalla on monia järkevänoloisia esityksiä. Tällaisina voisi pitää esimerkiksi varhaiskasvatusjohtajan viran lakkauttamista, teknisen toimen henkilöstörakenteen tarkastelua eläköitymisten yhteydessä sekä sairauspoissaolojen vähentämispyrkimystä. Plussan puolelle voidaan varmaan laskea sekin, että henkilöstöä ei lomautettaisi tai irtisanottaisi.


Listalla on myös toinen puoli. Ne, esitykset, joilla heikennettäisiin kunnan vetovoimatekijöitä, hyvinvointitekijöitä ja suljettaisiin hanoja, jotka kunnalle antavat tuloja. Näistä esimerkkeinä voisi mainita Haukankosken uimahallin lakkauttamisen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan keskittämisen Keskuskoululle ja lukiolaisten kuljetustuen lakkauttamisen.


Tilanteessa, jossa kunnassa on laadittu ”markkinahenkinen” elinvoima-ohjelma ja jossa Tule kotiin -hankkeella houkutellaan uusia asukkaita, vetovoimatekijöistä säästämistä kannattaisi välttää. Toisen koulun ”näivettäminen” ja sitä kautta Urjalasta tulevien oppilaiden kotikuntakorvausten menettäminen ei sekään äkkiseltään tunnu järkevältä.


Säästäminen on aina hankalaa ja ikävää. Harvoin säästölistojen tekijät saavat myöskään kiitosta. Ohjausryhmän raportissa hyvää on kuitenkin se, että erilaisten esitysten vaikutuksia on analysoitu jo valmisteluvaiheessa. On kirjoitettu auki niitä asioita, hyviä ja huonoja, joita eri toimenpiteet mahdollisesti aiheuttavat.


Kunnanhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle, että listaa ei tulla hyväksymään ”ota tai jätä” periaatteella, vaan se olisi ”työkalupakki” toimenpiteistä säästöjä etsiville toimielimille. Tavoitteeksi asetettiin ainoastaan 966 000 euron säästöjen löytäminen ensi vuoden talousarvioon. Tulevana maanantaina kunnanvaltuustolla on edessään päätös, jonka vaikutukset ulottuvat vuosien päähän. Harkintaa siis peliin!

 

Evästeet