Olemme Facebookissa!

14.09.2017 Fiksuja nuoria

Punkalaitumelaiset nuoret ovat ottaneet aktiivisesti osaa vapaa-aikatoimen järjestämään kyselyyn. Monet nuorten kaipaamista harrastusmahdollisuuksista ovat melko helposti toteutettavissa.

Meillä aikuisilla on tapana suhtautua nuoriin paitsi holhoavasti, myös hieman epäillen. Monesti tunnemme tietävämme paljon paremmin, mitä nuori tarvitsee, kuin nuori itse.  Yleistysten tekeminen muutamien ”kekkaleiden” toilailuista on myös meidän ominta alaamme.


Punkalaitumelaisnuoret ovat saaneet alkaneen syksyn kuluessa mahdollisuuden ottaa osaa tekeillä olevan kuntastrategian laadintaan. Nuorilta on kysytty ja nuoret ovat vastanneet, vieläpä aktiivisesti.


Vapaa-aikatoimen tekemän kyselyn vastauksista käy ilmi, että paikalliset nuoret eivät kaipaa ”kuuta taivaalta”. Heillä on toiveita kunnan tarjoamista palveluista ja harrastusmehdollisuuksista, jotka ovat aivan realisistia ja toteuttamiskelpoisia.


Ilahduttavaa on, että vastauksista käy ilmi nuorten harrastavan melko paljon liikuntaa mutta myös kulttuuria. Toki on myös niitä, joille pitäjän harrastustarjonta ei riitä.


Erityisen merkittävää on, että valtaosalla nuorista on kavereita ja kiusaaminen on vähäistä. Se kertoo terveestä asenteesta ja varmasti myös paljon puhutusta yhteisöllisyydestä.


Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että meillä Punkalaitumella on fiksuja nuoria. Heitä kannattaa arvostaa ja kuunnella, mitä heillä on sanottavaa. Harvoin he turhia huutelevat.

 

Evästeet