Olemme Facebookissa!

27.09.2018 Realisoitunut huoli

Punkalaitumen vammaisten ja vanhusten asumispalveluista vastaavan Med Groupin ilmoitus ensi vuoden alussa tapahtuvista hinnankorotuksista realisoi huolen, joka ulkoistamispäätöstä vastustaneilla on ollut.

Punkalaitumen kunta päätti vajaa vuosi sitten vammaisten ja vanhusten asumispalveluiden siirtämisestä palvelusetelillä tuotteviksi. Palvelun ulkoistaminen Sotesilta Med Group Oy:lle herätti runsaasti huolta ja esiin nostettiin erityisesti pelko palveluiden hintojen tuntuvasta noususta. Tietoisuus ulkoistamisen riskeistä löytyy myös asiaa käsitelleen kuntien yhteisen sote-lautakunnan pöytäkirjoista.


Pari viikkoa sitten Med Group Oy lähetti punkalaitumelaisille asiakkailleen ilmoituksen ensi vuoden alusta voimaan astuvista hintojen korotuksista. Vuokrat, hoivamaksut ja tukipalveluiden hinnat nousevat merkittävästi.


Sinällään Med Groupin hinnankorotukset pysyvät Sotesin asettamien rajojen puitteissa, joten yritys ei toimi väärin eikä esimerkiksi Sotesi voi korotuksia estää.


Käytännössä tulevat hinnankorotukset tarkoittavat ilmeisesti sitä, että Punkalaitumen kunta kompensoi jatkossa vähävaraisten ja -tuloisten asiakkaiden kustannuksia, jotta heille jää kuukaudessa käyttövaroja lain edellyttämä 249,70 euroa. Myös Sotesi voi myöntää vähävaraisille asiakkaille harkinnanvaraista maksualennusta.


Suurin taloudellinen vaikutus korotuksilla on niille asiakkaille, joilla on varoja tai riittävän suuri eläke korotusten maksamiseksi. Heidän kuukausittaiset nettotulonsa tulevat laskemaan.

 

Evästeet