Olemme Facebookissa!

Melkoiset kinkerit

Seurakunnan päätös yhdistellä perinteisiä kinkeripiirejä ja järjestää kinkerit ns. yhteisissä tiloissa on herättänyt keskustelua. Kevään kinkereillä on syytä käydä läpi se, millaisia kinkereitä missäkin kinkeripiirissä jatkossa halutaan.

Punkalaitumen seurakunnan päätös järjestää tämän vuoden kinkerit uudella tavalla on herättänyt jonkun verran närää seurakuntalaisissa. Perinteisesti kodeissa järjestetyt tilaisuudet on viety ns. yhteisiin tiloihin ja kinkeripiirejä on niputettu yhteen.


On totta, että Punkalaitumella kylät ovat hiljentyneet niin, että tulevaisuudessa kinkeripiirejä todennäköisesti tullaan yhdistelemään. Toisaalta on myös kyliä, joissa asukkaita vielä riittää, samoin intoa jatkaa kinkeriperinnettä.


Tämän kevään kinkereillä on hyvä mahdollisuus keskustella eri puolilla pitäjää siitä, miten pitkät perinteet omaavat kinkerit jatkossa missäkin järjestetään.


Seurakunnassa vastaavasti varmasti otetaan opiksi asioista tiedottamisessa. ”Kinkerikeskustelu” olisi todennäköisesti jäänyt paljon laimeammaksi, mikäli seurakunnan suunnitelmista olisi ihmisille kerrottu etukäteen.


Seurakuntaelämä on sekoitus perinteitä ja uudistumista. Kaikki päätökset eivät tule milloinkaan kaikkia miellyttämään. Avoin keskustelu on kuitenkin paras keino löytää kaikille sopivia ratkaisuja. Palaute seurakuntalaisilta on yksi uudistumisen lähtökohdista.

 

Evästeet